វីដេអូអំពី UniDry

video-unidry

អំពី UniDry

UniDry គឺជាខោទឹកនោមកុមារ លំដាប់លេខមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ សហរដ្ឋអាមេរិច អ៊ឺរ់ុប និងជប៉ុន។ UniDry សាកសមបំផុតសម្រាប់ក្មេងរពឹស។

អានបន្ថែម

ផលិតផល

ខោទឹកនោមស្លៀក UniDry ExtraSoft (L54Pcs)

មើលបន្ថែម

ខោទឹកនោមស្លៀក UniDry Ultra Thin & Ultra Soft (M60Pcs)

មើលបន្ថែម

ខោទឹកនោមស្លៀក UniDry Premium (L54Pcs)

មើលបន្ថែម

ខោទឹកនោមបកបិត UniDry Baby Newborn (36Pcs)

មើលបន្ថែម

ខោទឹកនោមបកបិត UniDry Super Premium (M26Pcs)

មើលបន្ថែម

កន្សែងសើម UniDry (80Pcs)

មើលបន្ថែម

អំពីផលិតផល

បច្ចេកវិទ្យាស្រូបជាតិទឹករបស់ជប៉ុន

ទន់ ងាយស្រួលក្នុងការបត់បែន

សញ្ញាប្រាប់ពីពេលផ្លាស់ប្ដូរដ៏ឆ្លាតវៃ

បច្ចេកវិទ្យារន្ធខ្យល់ចំនួន២

គន្លឹះសម្រាប់មាតាបិតា

គន្លឹះ៖ ទម្លាប់ល្អៗម៉ាក់ៗគួរធ្វើក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

ឥរិយាបថរបស់អ្នកម្តាយគឺមានឥទ្ធិពលទៅដល់ទារកក្នុងផ្ទៃតាមកត្តាមួយចំនួន។ ការលូតលាស់ និងភាពឆ្លាតវៃរបស់ទារកក្នុងនោះក៏មានដូចជា កត្តាសុខភាព របបចំណីអាហារ ការថែទាំសុខភាព រួមទាំងឥរិយាបថរបស់អ្នកម្តាយ។ អ្នកម្តាយមួយចំនួនមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងនេះទេ ជាពិសេសអ្នកម្តាយថ្មីថ្មោង។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះ និងទម្លាប់ល្អៗដែល.....

យល់ដឹងបន្ថែម

មតិអតិថិជន

ទទួលយក UniDry ឥឡូវនេះ

បញ្ជាទិញ
question

មិនច្បាស់កន្លែងណា? យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកថែរក្សាកូនៗអោយបានល្អបំផុត

សួរ​សំនួរ